ZVA Zāļu ekspertīzes laboratorija saņem EDQM apliecinājumu par atbilstību ISO standartiem

Eiropas Padomes Eiropas Zāļu un veselības aprūpes kvalitātes direktorāts (EDQM) ir izsniedzis apliecinājumu par Zāļu valsts aģentūras (ZVA) Zāļu ekspertīzes laboratorijas atbilstību ISO standartiem un starptautiskām kvalitātes prasībām. Šis apliecinājums nozīmē, ka Zāļu ekspertīzes laboratorijas kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša ISO/IEC 17025 standartam, attiecīgajām Eiropas Farmakopejas sadaļām, Kvalitātes vadības vadlīnijām un Vispārējā Eiropas Oficiālo zāļu kontroles laboratoriju (OMCL) tīkla atsauces dokumentam. Apliecinājums iegūts pēc EDQM veiktā Zāļu ekspertīzes laboratorijas...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē