ZVA publicē pārskatu par antibiotiku patēriņu 2021.gadā

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir sagatavojusi pārskatu, kurā ir apkopoti dati par antibiotiku patēriņu Latvijā 2021. gadā (pieejams šeit), atbalstot Pasaules Antibiotiku nedēļas (18.–24. novembrī) kampaņas aktivitātes. Saskaņā ar pārskatā publicēto informāciju, pērn Latvijā cilvēki visvairāk lietojuši pirmās un otrās izvēles antibiotikas* jeb antibiotikas, kuras būtu ieteicams nozīmēt, uzsākot ārstēšanu. Šo antibiotiku patēriņš Latvijā 2021. gadā bija 71% no kopējā antibiotiku patēriņa, pārsniedzot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) noteikto vēlamo šo zāļu patēriņa robežu – 60% – liecina ZVA...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē