Ziņojums: Kā Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī Latvijā nodrošināja zāļu drošumu Covid-19 pandēmijas laikā?

Galvenie faktori, kas ļāva Eiropas zāļu normatīvā regulējuma tīklam efektīvi pielāgoties Covid-19 pandēmijai, bija gatavība pastiprinātai zāļu uzraudzībai, uz pārbaudītiem drošuma uzraudzības (jeb farmakovigilances) rīkiem un inovatīvu pieeju balstīta metodoloģija, kā arī visu iesaistīto pušu apņemšanās un spēja pielāgoties. Šīs darbības ir detalizēti izklāstītas Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) nupat publicētajā ziņojumā (angļu valodā). EZA un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu atbildīgās iestādes, to vidū arī Latvijas Zāļu valsts aģentūra, ieviesa plašu pasākumu un rīku kopumu, lai proaktīvi...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē