Zāļu valsts aģentūra sagatavojusi uzziņas materiālu par cilvēka izcelsmes biomateriāla izmantošanu

Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) eksperti ir sagatavojuši uzziņas materiālu par to, kā pārliecināties, kam un kādos gadījumos ir atļauta cilvēka izcelsmes biomateriāla izmantošana (donoru atlase, audu un orgānu iegūšana, izņemšana, testēšana, apstrāde, konservācija, marķēšana, procesu dokumentēšana, uzglabāšana, izplatīšana (arī eksportēšana un importēšana) un transportēšana). Uzziņas materiāls “Ceļvedis regulējumā noteiktajās prasībās cilvēka izcelsmes biomateriāla izmantošanai” ir pieejams Aģentūras tīmekļvietnē - Šeit (PDF fails). Šajā uzziņas materiālā ir iekļauta informācija par...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē