Zāļu valsts aģentūra publicē 2022. gada publisko pārskatu

Zāļu valsts aģentūra publicē 2022. gada publisko pārskatu. Šajā izdevumā apkopota informācija par Aģentūras paveikto pagājušajā gadā. Daži skaitļi, kas raksturo Aģentūras pērn paveikto: reģistrētas un pārreģistrētas 410 zāles, izsniegti vairāk nekā 10 tūkstoši zāļu izplatīšanas atļauju, 40 atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veikšanai, Latvijā kopumā 2022. gadā noritēja 221 zāļu klīniskais pētījums, saņemti 802 ziņojumi par zāļu iespējamām blaknēm, Zāļu ekspertīzes laboratorijā veiktas 78 zāļu parauga analīzes un pārbaudīti 517 zāļu kvalitātes rādītāji; lietošanas drošuma uzraudzība veikta 168...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē