Zāļu reģistrā ieviests simbols “KZS L” – norāde lētākajām kompensējamām zālēm

 Ja Zāļu reģistrā, pie konkrētu zāļu nosaukuma ir simbols “KZS R” (šis simbols apzīmē KZS iekļautos references medikamentus) vai “KZS L” (lētākais medikaments līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā), tad aptiekā jāizsniedz nākamās lētākās kompensējamās zāles, kuras atzīmētas ar simbolu “KZS L1”.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē