Zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām līdz š.g. 1. februārim jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā valsts statistikas pārskati

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) atgādina, ka zāļu ražotājiem, lieltirgotavām un aptiekām līdz š.g. 1. februārim jāsagatavo un jāiesniedz Aģentūrā valsts statistikas pārskati par 2019. gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" 9. punktu. Lūdzam aizpildīt veidlapas, kas pieejamas elektroniski Aģentūras tīmekļa vietnē: par zāļu ražotāja darbību par zāļu lieltirgotavas darbību par aptiekas darbību Elektroniski aizpildītu veidlapu lūdzam līdz š.g. 1. februārim sūtīt uz e-pastu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē