Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Xeljanz (tofacitinibs): palielināts venozās trombembolijas risks un palielināts nopietnu un letālu infekciju risks"

1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota vēstule veselības aprūpes speciālistam 2. Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē