Vēstule veselības aprūpes speciālistam ‘’Xalkori (crizotinib) - redzes traucējumi, tostarp smagas pakāpes redzes zuduma risks, nepieciešama pediatrisko pacientu novērošana''

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Pfizer Europe MA EEIG (Beļģija) vēstule veselības aprūpes speciālistam ‘’Xalkori (crizotinib) - redzes traucējumi, tostarp smagas pakāpes redzes zuduma risks, nepieciešama pediatrisko pacientu novērošana’’; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē