Vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Svarīgs derīguma termiņa atjauninājums Comirnaty, COVID-19 mRNS vakcīnai (modificētu nukleozīdu), Eiropas reģistrācijas apliecības numurs EU/1/20/1528/001 (violets vāciņš)''

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota COMIRNATY®, COVID-19 mRNS vakcīnas (modificētu nukleozīdu) reģistrācijas apliecības īpašnieka BioNTech Manufacturing GmbH (Vācija) vēstule veselības aprūpes speciālistam; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē