Vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Simponi (golimumabs) 50 mg: nozīmīgi izmainīti norādījumi par zāļu injicēšanu ar SmartJect pildspalvveida pilnšļirci''

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Janssen Biologics B.V. (Nīderlande) vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Simponi (golimumabs) 50 mg: nozīmīgi izmainīti norādījumi par zāļu injicēšanu ar SmartJect pildspalvveida pilnšļirci''; Zāļu apraksts un lietošanas instrukcija: Simponi 50 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē