Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Pseidoefedrīns – mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroma (PRES) un atgriezeniskās cerebrālās vazokonstrikcijas sindroma (RCVS) risks”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieku kopīgi sagatavota vēstule veselības aprūpes speciālistam “Pseidoefedrīns – mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroma (PRES) un atgriezeniskās cerebrālās vazokonstrikcijas sindroma (RCVS) risks”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē