Vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Par iespējamību, ka zāļu Herceptin (trastuzumab) 600 mg šķīdums injekcijām flakonā iepakojumam, kas izplatīts Latvijā, nav pievienota lietošanas instrukcija''

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Roche Registration GmbH (Vācija) vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Par iespējamību, ka zāļu Herceptin (trastuzumab) 600 mg šķīdums injekcijām flakonā iepakojumam, kas izplatīts Latvijā, nav pievienota lietošanas instrukcija''; Lietošanas instrukcija ''Herceptin 600 mg šķīdums injekcijām flakonā''; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē