Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Janus kināzes inhibitori: Atjaunināti ieteikumi, lai samazinātu ļaundabīgu audzēju, nozīmīgu nevēlamu kardiovaskulāru notikumu, nopietnu infekciju, vēnu trombembolijas un mirstības risku”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieku AbbVie, Galapagos, Lilly un Pfizer vēstule veselības aprūpes speciālistam “Cibinqo (abrocitinibs), Jyseleca (filgotinibs), Olumiant (baricitinibs), Rinvoq (upadacitinibs) un Xeljanz (tofacitinibs): Atjaunināti ieteikumi, lai samazinātu ļaundabīgu audzēju, nozīmīgu nevēlamu kardiovaskulāru notikumu, nopietnu infekciju, vēnu trombembolijas un mirstības risku, lietojot Janus kināzes inhibitorus (JAKi)”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē