Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Imbruvica (ibrutinibs): jauni risku mazināšanas pasākumi, ieskaitot devas pielāgošanas rekomendācijas, saistībā ar paaugstinātu būtisku kardiālu notikumu risku”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Janssen-Cilag International NV (Beļģija) vēstule veselības aprūpes speciālistam “Imbruvica (ibrutinibs): jauni risku mazināšanas pasākumi, ieskaitot devas pielāgošanas rekomendācijas, saistībā ar paaugstinātu būtisku kardiālu notikumu risku”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē