Vēstule veselības aprūpes speciālistam ‘’Hlormadinona acetāts un nomegestrola acetāts: pasākumi meningiomas riska mazināšanai’’

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieku Gedeon Richter Plc. (Ungārija), Theramex Ireland Limited (Īrija) un Exeltis Baltics UAB (Lietuva) vēstule veselības aprūpes speciālistam ‘’Hlormadinona acetāts un nomegestrola acetāts: pasākumi meningiomas riska mazināšanai’’; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē