Vēstule veselības aprūpes speciālistam “GAVRETO▼ (pralsetinibum): paaugstināts tuberkulozes risks un pasākumi šī riska mazināšanai”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Roche Registration GmbH (Vācija) vēstule veselības aprūpes speciālistam “GAVRETO▼ (pralsetinibum): paaugstināts tuberkulozes risks un pasākumi šī riska mazināšanai”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē