Vēstule veselības aprūpes speciālistam: "Ciproterona acetāta (Androcur) lietošanas ierobežojumi saistībā ar meningiomas risku"

1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota vēstule veselības aprūpes speciālistam 2. Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē