Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Caprelsa® (vandetanibum): indikācijas sašaurināšana”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Genzyme Europe B.V. (Nīderlande) vēstule veselības aprūpes speciālistam “Caprelsa® (vandetanibum): indikācijas sašaurināšana”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē