Vēstule veselības aprūpes speciālistam "BLINCYTO® (blinatumomabs) - skaidrojums attiecībā uz premedikāciju ar deksametazonu pediatriskiem pacientiem"

1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Amgen Europe B.V., Nīderlande vēstule veselības aprūpes speciālistam 2. Vēstules tiecamauditorija

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē