Vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Bendamustine Accord 25 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai: kļūdainas zāļu lietošanas risks''

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Accord Healthcare B.V., (Nīderlande) vēstule veselības aprūpes speciālistam ''Bendamustine Accord 25 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai: kļūdainas zāļu lietošanas risks''; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē