Vēstule veselības aprūpes speciālistam “BAXJECT II / BAXJECT II Hi-Flow atšķaidīšanas ierīces aizvietošana, kas iepakotas kopā ar zālēm Advate”

Zāļu valsts aģentūrā saskaņota reģistrācijas apliecības īpašnieka Takeda Manufacturing Austria AG vēstule veselības aprūpes speciālistam “BAXJECT II / BAXJECT II Hi-Flow atšķaidīšanas ierīces aizvietošana, kas iepakotas kopā ar zālēm Advate”; 1. pielikums: “Norādījumi pacientam/aprūpētājam par BAXJECT II un BAXJECT II Hi-Flow atšķaidīšanas aizstājējierīces lietošanu”; Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē