Vēstule veselības aprūpes speciālistam "5-fluorouracilu (i.v.), kapecitabīnu un tegafūru saturoši produkti: pirms terapijas pārbaudes, lai identificētu DPD enzīma trūkuma pacientus ar paaugstinātu smagas toksicitātes risku"

1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota vēstule veselības aprūpes speciālistam. 2. Vēstules tiecamauditorija.

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē