Veselības ministrs pārrunā turpmāko sadarbību ar ģimenes ārstiem

Trešdien, 4.oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Alisi Nicmani-Aišpuri un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Līgu Kozlovsku, lai uzklausītu ģimenes ārstu redzējumu par situāciju veselības aprūpes nozarē un pārrunātu turpmāko sadarbību.

Iepazīstinot ar savām prioritātēm, veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsvēra galveno mērķi, ar kādu stājies amatā - uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem. To plānots panākt, stiprinot primāro veselības aprūpi, nodrošinot izmeklējumus un speciālistu pieejamību, īstenojot slimnīcu tīkla sakārtošanu, kā arī paplašinot medikamentu pieejamību iedzīvotājiem un zāļu cenu samazināšanu. Līdztekus ministrs un valdība kopumā sagaida konkrētus darbus un rezultātus sistēmas sakārtošanā, kas ietver gan procesu sakārtošanu, gan arī straujāku nozares digitalizāciju un datu kvalitātes uzlabošanu.

Ģimenes ārstu organizāciju pārstāves piekrita ministram, ka viens no svarīgiem paveicamajiem darbiem ir stratēģiska kompensējamo zāļu saraksta pārskatīšana un pilnveidošana. Ministrs aicināja ģimenes ārstus aktīvi iesaistīties jau šobrīd uzsāktajā diskusijā nozarē par kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošanu.

Kā vienu lielākajiem izaicinākumiem efektīvai ģimenes ārstu prakšu darbības nodrošināšnai ģimenes ārstu pārstāves iezīmēja telpu pieejamības un izmaksu problemātiku lielajās pilsētās. Īpašs atbalsts nepieciešams arī lauku ģimenes ārstu praksēm, kur gan pacientu ārstniecībai un aprūpei, gan personāla piesaistei ir sava specifika.

Tomēr kā visbūtiskāko ģimenes ārstu organizāciju pārstāves norādīja cilvēkresursu izaicinājumus  - kritiska ir adekvāta atalgojuma palielināšana, lai saglabātu esošos cilvēkresursus primārājā veselības aprūpē un piesaistītu jaunus. Tas ietver arī jauno ārstu piesaisti rezidentūras programmā un jaunu ģimenes ārstu prakšu veidošanas motivāciju, kā arī ģimenes ārstu komandas paplašināšanu, lai uzlabotu darba kvalitāti. Attiecīgi svarīgi ir mazināt  ģimenes ārstu izdegšanas riskus. Vienlaikus tikšanās dalībnieki saredzēja iespēju pārskatīt ģimenes ārstu prakšu darba kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus.

Hosams Abu Meri norādīja, ka veselības nozare ir valdības kopēja prioritāte un arī personīgi ministra apņemšanas nodrošināt finasējuma stabilitāti ilgtermiņā. Ministrs uzsvēra,  ka cieši sadarbojas ar Pasaules Veselības organizāciju, uzklausot citu valstu pieredzes un rekomendācijas par finasējuma nodrošināšanu kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanai iedzīvotājiem.

 Ministrs vienlaikus aicināja ģimenes ārstiem objektīvi izvērtēt primārās aprūpes kvalitāti un caurskatāmību un līdz oktobra beigām iesniegt priekšlikumus primārās aprūpes sistēmas stiprināšanai, lai uzlabotu pieejamību un kvalitāti.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri ar ģimenes ārstu asociāciju pārstāvēm vienojās turpināt dialogu, lai kopīgi risinātu primārās aprūpes sistēmas pilnveidošanu. Tāpat ministrs aicināja ģimenes ārstus aktīvi iesaistīties kompensējamo zāļu saraksta pilnveidošanas diskusijā un iesniegt konkrētus priekšlikumus veselības aprūpes e-rīku izmantošanai un digitālo prasmju pilnveidošanai personālam.

 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē