Veselības ministrs Hosams Abu Meri: Latvija turpinās sniegt Ukrainai visu nepieciešamo palīdzību un sadarbosimies militāras medicīnas jomā

Veselības aprūpes jomā Latvija turpinās sniegt visu nepieciešamo palīdzību Ukrainai, šodien tikšanās laikā ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Anatoliju Kucevolu apliecināja veselības ministrs Hosams Abu Meri. Viņš uzskata, ka gan praktisks, gan morāls atbalsts ir jāsniedz Ukrainai katru dienu, un šobrīd pastāv iespējas iesaistīt arī privāto sektoru.

Ukrainas vēstnieks Anatolijs Kucevols, pārrunājot humānās palīdzības turpināšanu un ievainoto Ukrainas karavīru ārstēšanu un rehabilitāciju, norādīja, ka īpaši svarīgs ir pielāgots transports un medicīnas aprīkojums. Līdz ar to bija pateicīgs, ka rasta iespēja Ukrainai ziedot vēl 67 neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas. Pašlaik Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir pieteikusies 6 automašīnas par saviem līdzekļiem saremontēt un nogādāt savam sadarbības partnerim, Kamina - Kaširskas pilsētas pašvaldībai Ukrainā. Savukārt pārējās automašīnas ar Ministru kabineta rīkojumu tiks nodotas Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kuras pēc automašīnu pārņemšanas nodrošinās to remontu un nogādāšanu uz Ukrainu.

Veselības ministrs ar Ukrainas vēstnieku pārrunāja arī iespējamo sadarbību militārās medicīnas jomā, lai rastu iespēju Latvijas medicīnas personālam gūt nepieciešamas zināšanas, prasmes un kompetences no Ukrainas kolēģiem krīžu vadībā un karā cietušo ārstniecībā un rehabilitācijā. Ukrainas vēstnieks Latvijā apliecināja, ka Ukrainas mediķiem būs iespēja sniegt praktiskas zināšanas un vadīt treniņus, lai savu pieredzi nodotu kolēģiem Latvijā. Vienlaikus Hosams Abu Meri pauda Latvijas vadošo klīniku gatavību sadarboties ar slimnīcām no dažādām Ukrainas vietām, lai dalītos ar savu profesionālo pieredzi.

Veselības ministrs arī apliecināja, ka Latvija turpinās sniegt iespējas veselības jomā strādāt māsām, ārstiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem, kuri, bēgot no karadarbības Ukrainā, ierodas Latvijā. Šobrīd Latvijā nodarbināti 188 mediķi no Ukrainas: 82 ārsti, no tiem 70 % strādā valsts vai pašvaldības iestādēs; 45 māsas, no tām 75 % strādā valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādēs; 33 zobārsti; 28 citas mediķu profesijas, piemēram, ārsta palīgs, vecmāte. Savā profesijā darbu atraduši arī 22 farmaceiti un 7 farmaceitu asistenti, kas ir Ukrainas pilsoņi.

Tāpat visi Ukrainas iedzīvotāji, kuri ierodas vai uzturas Latvijā, var saņemt visus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā, kādā tie tiek nodrošināti pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Šogad veselības aprūpes pakalpojumus ambulatori saņēmuši 15 635 Ukrainas pilsoņi, bet apmeklējumu skaits sasniedzis 43 750.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē