Veselības inspekcijas darbības ārkārtas situācijas laikā

Veselības inspekcija ārkārtējās situācijas laikā veic preventīvas uzraudzības darbības, konsultējot uzraudzības objektus par epidemioloģiskās drošības noteikto prasību praktisku realizāciju dzīvē.

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē