Veselības inspekcija atļauj peldēties Siguldas un Kovšu ezera peldvietās

Gaujas upes peldvietā Siguldā peldūdens analīžu rezultāti atbilst normai un ūdens kvalitāte ir laba. Mikrobioloģiskā piesārņojuma epizode ir beigusies, un ar šodienu, 10. augustu, peldvietā atļauts peldēties.  Veselības inspekcijas speciālisti šonedēļ ūdens paraugus Gaujā ņēma atkārtoti, pēc tam, kad 4. augustā ūdens kvalitātes dēļ inspekcija noteica aizliegumu peldēties šajā peldvietā.

Pēc atkārtotajām analīzēm, peldūdens kvalitāte ir laba arī Kovšu ezera peldvietā Rēzeknē. Arī šajā vietā no šodienas inspekcija atļauj peldēties.

Kā jau tika ziņots, inspekcijas speciālisti 1.- 2. augustā ņēma ūdens paraugus mikrobioloģiskiem izmeklējumiem oficiālajās peldvietās.

Veselības inspekcija aktīvajā peldsezonā veic visu 58 oficiālo iekšzemes un jūras peldvietu pastiprinātu uzraudzību. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

 

 

Lasīt vairāk Veselības inspekcijas vietnē