Veselības aprūpes budžeta palielinājums 2022. gadā 130,5 miljoni eiro*

2022. gadā plānotais papildu finansējums veselības aprūpei varētu sastādīt 130,5 miljoni eiro, no tiem lielākā daļa jeb 55,4 miljoni plānoti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai - 30 miljoni eiro būs pieejami uzlabojumu veikšanai onkoloģisko slimību ārstēšanā. 5 miljoni eiro būs pieejami pasākumu īstenošanai psihiskās veselības jomā, savukārt 4,6 miljoni eiro – paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Vēl 5,3 miljoni būs pieejami lielāka valsts apmaksātā pakalpojumu klāsta nodrošināšanai, tostarp nodrošinot ārstēšanu arī personām ar retajām slimībām.

Būtiski uzlabojumi gaidāmi arī personām ar noteiktu 2. invaliditātes grupu, kuriem no 2022. gada 1. janvāra tiks segtas pacienta iemaksas par valsts apmaksāto ārstēšanos. Šī mērķa nodrošināšanai piešķirts 8,1 miljons eiro. Savukārt 1,8 miljoni eiro tiks novirzīti, lai iedzīvotājiem nodrošinātu plašāku vakcinācijas pieejamību pret gripu.

Otra lielākā daļa jeb 43,96 miljoni eiro plānoti cilvēkresursu nodrošināšanai - 35 miljoni eiro medicīnas personālam, darba samaksai maksas rezidentiem - 5,6 miljoni eiro, māsas profesijas mūsdienīgai attīstībai – 3,1 miljons eiro.

Tostarp finansējums atvēlēts jaunajiem speciālistiem: rezidentu apmācībām - papildu vairāk nekā 266 tūkstoši eiro (šis finansējums turpinās pieaugt arī 2023. un 2024. gadā).

Nākamgad turpināsies atalgojuma palielināšana mediķiem. Pēdējo piecu gadu laikā mediķu atalgojuma likme dubultojusies. Atalgojuma kāpums ļaus ieviest algu reformu nozarē.

Tiesa no sākotnēji atalgojuma modelim paredzēta finansējuma piešķīrums sastāda aptuveni 44% vai 35 miljonus euro, kas nozīmē, ka atalgojuma modeli varēs ieviest daļējā apmērā.

Trešā lielākā daļa no kopējā finansējuma jeb 26,76 miljoni eiro paredzēti vienreizējiem pasākumiem - tādiem kā veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijā uzlabojošas investīcijas un kapitālieguldījumi. BKUS, RAKUS un PSKUS, kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas iestādēs un BKUS bērnu veselības aprūpes pakalpojumu kā arī zemes un nekustāmo īpašumu iegādes investīcijas RAKUS, RPNC un PSKUS.

* tai skaitā finansējumam horizontālām prioritātēm citiem resoriem.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē