Veiktas izmaiņas Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas padomē

Šodien, 5.oktobrī, norisinājās VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (PSKUS) ārkārtas dalībnieku sapulce, kuras laikā tika atsaukta no amatiem slimnīcas padome.

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas kapitāla daļu turētāja pārstāve, Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i. Aiga Balode ārkārtas dalībnieku sapulcē norādīja, ka PSKUS padome nav operatīvi un padziļināti izvērtējusi riskus un to īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz slimnīcas vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību. Tā rezultātā šobrīd pastāv risks, ka uz 2023. gada 31. decembri ir identificējams Eiropas Savienības finansējuma neapgūšanas risks ~46 milj. EUR apmērā.

“Ņemot vērā situāciju ar slimnīcas A2 korpusa paredzēto būtisko lomu pacientu ārstniecības procesā, kas tiek apdraudēts ar līdzšinējo projekta vadību un risku pārvaldību no padomes puses, Slimnīcas kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņēmu lēmumu atsaukt  padomi  un ievēlēt jaunu – pagaidu padomi,” norādīja valsts sekretāra p.i. Aiga Balode.

Pēcpusdienā norisinājās vēl viena VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulce, kurā tika apstiprināta pagaidu padome trīs padomes locekļu sastāvā ar pilnvaru termiņu līdz vienam gadam.

Pagaidu padomē izvēlēti un iecelti augsta līmeņa eksperti ar kompetencēm stratēģiskajā uzņēmumu un komandas vadībā, finanšu un būvniecības procesu pārvaldībā un medicīnā.

PSKUS kapitāla daļu turētāja pārstāve, Aiga Balode augstu vērtē pagaidu padomes locekļu izpratni par PSKUS nozīmi veselības aprūpē Latvijā, sniegto redzējumu par būvniecības procesa uzraudzības pilnveidi un padomes locekļu atbildību - nodrošināt efektīvu slimnīcas darbu.

PSKUS padomē ir ievēlēts Normunds Staņēvičs, kurš šobrīd veic valdes priekšsēdētāja pienākumus SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”. Normunds Stanēvičs ievēlēts par PSKUS padomes locekli, lai uzlabotu slimnīcas attīstības projektu vadību un veicinātu personāla sadarbību.

Normunds Staņēvičs ir starptautiska līmeņa vadītājs ar ilggadēju pieredzi globāla mēroga uzņēmumu vadības un pārvaldības struktūrās. Ieguvis bakalaura grādu starptautiskās uzņēmējdarbības vadībā Starptautiskajā universitātē Konkordija un maģistra grādu MBA uzņēmējdarbības vadībā un pārvaldē Rīgas Ekonomikas augstskolā. Darbojies uzņēmumu valdēs un to vadībā, ieņēmis uzraudzības un padomes institūciju vadības amatus starptautiskos uzņēmumos. Vienas no Ziemeļeiropā lielākajām pārtikas ražošanas grupām Food Union valdes priekšsēdētāja amatā Normunds Staņēvičs nodrošināja gan koncerna operatīvo vadību, grupas uzņēmumu pārraudzību un paplašināšanu, iegādājoties jaunus uzņēmumus, gan izstrādāja un ieviesa grupas vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības stratēģiju, veidoja investoru attiecības, izstrādāja un ieviesa korporatīvās pārvaldes sistēmu.

Pēteris Stradiņš ir Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas katedras profesors. VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Sirds ķirurģijas nodaļas vadītājs. Pētera Stradiņa kompetence būs ārstniecības jautājumi.

Iluta Riekstiņa kopš 2019.gada ir VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” valdes locekle ar atbildību finanšu plānošanas un uzskaites vadības, ekonomikas un statistikas procesu vadības, iepirkumu un līgumu procesu, IS un IKT procesu vadības, E-veselības jautājumu, kā arī investīciju projektu vadības jautājumos. Ilutas Riekstiņas kompetence padomē būs par finanšu un būvniecības procesu pārvaldība.

Kapitāla daļu turētājs sagaida  atbildīgu pagaidu padomes rīcību un formulēja tūlītējus pirmos uzdevumus:

  • Veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda lielā projekta Nr.9.3.2.0/17/I/013 “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” (turpmāk – Projekts) pārvaldības ārējo auditu;  
  • Nodrošināt mediācijas pakalpojumu sniedzēja piesaisti Projekta sekmīgai realizācijai.

PSKUS ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā. Slimnīca ir valsts kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij, valsts kapitāla daļu turētājs ir Veselības ministrija.

Ar PSKUS darbiniekiem un valdi valsts sekretāra p.i. A.Balode un jaunieceltā padome tiksies pirmdien, 9.oktobrī.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē