Valsts prezidents pateicas medicīnas nozarē strādājošajiem par nesavtīgo un pašaizliedzīgo darbu Latvijas iedzīvotāju veselības labā

25. martā Valsts prezidents Egils Levits sazinājās ar Neatliekamāsmedicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktori Lieni Cipuli un izteicasirsnīgu pateicību personīgi dienesta direktorei, kā arī visiem NMPDdarbiniekiem par to, kas tiek darīts, ierobežojot koronavīrusa Covid-19izplatību.

Lasīt vairāk Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vietnē