Valdība rezervē 140 milj. euro papildu finansējumu veselības aprūpei

Šodien, 20.jūnijā, Ministru kabineta sēdē atbalstīts rīkojuma projekts, kas paredz līdzekļu pārdali apropriācijas kārtībā, lai nodrošinātu neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanu veselības aprūpes nozarē 2023.gadā. Ar valdības lēmumu šodien veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai rezervēti 140 miljoni eiro, kas atbilstoši faktam būs pieejami norēķiniem par ārstniecības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Latvijas iedzīvotājiem.

Papildu finansējuma veselības nozarei saņemšanas laika grafiks paredz, ka jūnijā – jūlijā sākotnēji tiks veikta finansējuma pārdale 57 miljonu eiro apmērā no nozaru ministrijām. Savukārt līdz šā gada decembra beigām būs pieejams atlikušais finansējums no rezervētajiem 140 miljoniem, kas tiks segti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un citām valsts budžeta programmām. Tā saņemšanai Veselības ministrijai  būs jāsagatavo un jāiesniedz Ministru kabinetā detalizēti aprēķini sadalījumā pa pasākumiem, ko plānots šogad nodrošināt saistībā ar minēto finansējumu. Tāpat Veselības ministrijai būs Ministru kabineta jāiesniedz informācija par plānotajiem efektivizācijas pasākumiem veselības nozarē, skaidrojot ieguvumus no papildu piešķirtā finansējuma un tā izlietojuma.

Pateicos par visu nozaru izpratni, solidaritāti un rīcību. Šodienas lēmums attiecas uz gandrīz katru Latvijas iedzīvotāju, jo pagājušajā gadā no 1,8 miljoniem Latvijas iedzīvotāju 1,75 miljoni cilvēku ir fiksēti veselības aprūpes sistēmā. Citu nozaru solidārā iesaiste, pārdalot finansējumu par labu veselības aprūpei nozīmē pieejamāku ārstniecību mūsu pacientiem šogad – ārstu konsultācijas, izmeklējumus un kompensējamās zāles, kā arī mazākus pacientu tiešos līdzmaksājumus savai veselības aprūpei. Tomēr joprojām šis finansējums nesniegs nozarei izaugsmi vai attīstību, bet tikai aizbērs iztrūkstošā finansējuma bedri,” uzsver veselības ministre Līga Meņģelsone.

No jūnijā – jūlijā plānotā papildu finansējuma piešķīruma 57 miljonu eiro apmērā:

  • 4,3 miljoni tiks novirzīti bērnu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, nodrošinot papildu 89 tūkstošus zobārstu apmeklējumus;
  • 17,2 miljoni eiro tiks novirzīti ambulatoro pakalpojumu - speciālistu konsultāciju, izmeklējumu un dienas stacionāra pakalpojumu apmaksai;
  • 15,6 miljoni eiro tiks novirzīti slimnīcām energoresursu un ēdināšanas pakalpojumu sadārdzinājuma segšanai;
  • 17,4 miljoni eiro tiks novirzīti kompensējamo medikamentu apmaksai;
  • 2,2 miljoni eiro tiks novirzīti ģimenes ārstu prakšu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē