Uzlabo aprūpi bērniem ar malnutrīciju, onkoloģijas pacientiem un palielina finansējumu ģimenes ārstu praksēm

Uzlabota veselības aprūpes pieejamība vairākām pacientu grupām - bērniem ar malnutrīciju būs pieejama medicīniskā pārtika pēc izrakstīšanas no slimnīcas, onkoloģijas pacientiem ar noteiktām diagnozēm mainīta nosūtījumu kārtība uz pozitronu emisijas tomogrāfijas/datortomogrāfijas izmeklējumu, palielināts finansējums ģimenes ārstu praksēm, lai prakses sazinātos ar pacientiem, kuri pēdējo trīs gadu laikā nav vērsušies pie ģimenes ārsta.

Turpmāk bērniem noteiktas diagnozes gadījumā tiks nodrošināta valsts apmaksāta īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtika arī pēc izrakstīšanas no stacionāra. Valsts apmaksāta speciālā pārtika būs pieejams bērniem ar ēšanas traucējumiem, kuriem pēc ārstēšanās slimnīcā saglabājas malnutrīcija jeb nepietiekams nodrošinājums ar uzturvielām, kas rada ķermeņa uzbūves izmaiņas, tajā skaitā samazinās muskuļu un orgānu masa. Izmaiņas veiktas pēc Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstu priekšlikumiem. Slimnīca nodrošina īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēto pārtiku bērniem. Speciālā pārtika gadā varētu būt nepieciešama apmēram 15 bērniem.

Noteiktu diagnožu onkoloģijas pacienti varēs ātrāk saņemt valsts apmaksātu pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumu ar datortomogrāfiju, jo ir noteikti izņēmuma gadījumi, kādos izsniedz nosūtījumu uz šo izmeklējumu bez ārstu konsīlija tikai ar speciālista nosūtījumu. Tādējādi tiks veicināta ātrāka slimības recidīva diagnostika, ārstēšanas efektivitātes novērtējums dinamikā, kā arī mazināts administratīvais slogs ārstniecības iestādēm.

Ģimenes ārstiem tiek palielināts finansējums par katru prakses pacientu mēnesī, kā arī palielināts maksājums par ģimenes ārstu otro pieņemšanas vietu un par feldšerpunktiem.  Ģimenes ārstiem ir jāsazinās ar pacientiem, kuri pēdējo trīs gadu laikā nav vērsušies praksē, tādējādi sekmējot iedzīvotāju iesaisti rūpēties par savu veselību, tajā skaitā laikus atklāt iespējamās veselības problēmas. Telefonsarunas laikā tiks identificēti tie pacienti, kuriem būs nepieciešama klātienes vizīte, un aplēsts, ka šādu pacientu varētu būt 10 - 20% jeb 30 – 60 tūkstoši iedzīvotāju.

Dienas stacionārā turpmāk varēs veikt vairākas papildus ģinekoloģiskas manipulācijas, tajā skaitā laparoskopisko miomektomiju, kas pacientēm nozīmē īsāku laiku ārstniecības iestādē.

Kopējai finansējums veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai 2023.gadā ir 5 870 055 eiro. 

Pasākumu īstenošanu paredz veiktās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", ko šodien, 5. septembrī, atbalstīja valdība.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē