Uz augstas kvalitātes datiem balstīts zāļu normatīvais regulējums Eiropas Savienībā

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu Zāļu aģentūru vadītāji (HMA) turpina virzīties uz savu ambiciozo mērķi paplašināt piekļuvi datiem, uz kuriem tiek balstīti lēmumi par zāļu ieguvumiem un riskiem ES, un uzlabot šo datu kvalitāti. EZA un HMA izveidotā apvienotā Lielo datu darba grupa ir nodevusi publiskai apspriedei divus dokumentus. Vienā dokumentā tiek aplūkota visu normatīvā regulējuma lēmumu pieņemšanas procesā izmantojamo datu veidu kvalitāte, bet otrā - uzsvars ir konkrēti uz iespējām iegūt reālās dzīves datus. Datu kvalitāte ir būtiska uz datiem balstītu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē