Svarīgākais no Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) sanāksmes 2022. gada 2.-5. maijā

Savā ikmēneša sanāksmē Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja (PRAC)* veica plašu pienākumu klāstu, kas ietvēra zāļu lietošanas riska vadības visus aspektus: drošuma signālu, riska vadības plānu, periodiski atjaunināmo drošuma ziņojumu un pēcreģistrācijas drošuma pētījumu izvērtēšanu. Plašāka informācija par visām šobrīd notiekošajām drošuma vērtēšanas procedūrām ir pieejama tabulā ”Pašreizējās pieprasījuma procedūras” EZA tīmekļvietnē. Informācija par visiem PRAC apspriestajiem tematiem pieejama sanāksmes programmā. Jauna drošuma informācija veselības aprūpes speciālistiem Padomu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē