Stājas spēkā Regula par izstrādājumu, kas nav paredzēti medicīniskam nolūkam, kopīgām specifikācijām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka šodien, 22. decembrī stājas spēkā Komisijas 2022. gada 1. decembra īstenošanas Regula (ES) 2022/2346, ar ko noteic kopīgās specifikācijas* tādu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 par medicīniskām ierīcēm XVI pielikuma sarakstā norādīto izstrādājumu grupām, kas nav paredzēti medicīniskam nolūkam**. Līdz ar minēto kopīgo specifikāciju spēkā stāšanos tiek piemērota prasība, ka gadījumā, ja komersants veic medicīnisko ierīču jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto paziņošanas procedūru par izstrādājumu, kas nav paredzēti medicīniskam nolūkam...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē