Stājas spēkā jauni noteikumi par medicīnisko ierīču klīniskajiem un in vitro diagnostikas ierīču veiktspējas pētījumiem

Zāļu valsts aģentūra informē, ka šodien, 2023. gada 23. augustā stājās spēkā Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumi Nr. 455 “Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība”. Jaunie noteikumi ir pieņemti, lai īstenotu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 par medicīniskām ierīcēm (turpmāk – Regula 2017/745) un Regulas (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm (turpmāk – Regula 2017/746) normām izrietošās saistības klīnisko pētījumu un veiktspējas pētījumu...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē