Stājas spēkā jauni noteikumi par medicīniskajām ierīcēm

Zāļu valsts aģentūra informē, ka šodien, 2023. gada 23. augustā stājās spēkā Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta noteikumi Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”. Jaunie noteikumi par medicīniskajām ierīcēm ir pieņemti, lai īstenotu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 par medicīniskām ierīcēm (turpmāk – Regula 2017/745) normām izrietošās saistības. Nozīmīgākie jauninājumi, ko nosaka minētie noteikumi par medicīniskajām ierīcēm: Būtiskās prasības medicīniskajām ierīcēm; Atbildīgās iestādes, kuru kompetencē būs no Regulas 2017/745 izrietošo saistību pareiza nodrošināšana...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē