SPKC nosaka pagaidu aizliegumu vielai BOH-2C-B un tās saturošiem izstrādājumiem

No 2023.gada 29. novembra, stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteiktais pagaidu aizliegums vielai:  2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksi-fenil-etanolu), jeb BOH-2C-B (turpmāk – viela BOH-2C-B) un to saturošiem izstrādājumiem. Lēmums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minētās vielas.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 62.panta otrās daļas 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" 4.panta otro daļu, SPKC nolemj uz laiku līdz 2024.gada 27.novembrim aizliegt vielas BOH-2C-B un tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu.

No aizlieguma spēkā stāšanās dienas minētā viela BOH-2C-B un to saturošie izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

Viela BOH-2C-B ir starptautiski kontrolētās fenetilamīnu grupas vielas 2C-B atvasinājums. Vielas BOH-2C-B un tās saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā.

Agrīnās brīdināšanas sistēmā saņemta informācija par vielas BOH-2C-B identifikāciju kopumā 12 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tajā skaitā minētā viela identificēta Latvijā.

Par vielām, kurām noteikts pagaidu aizliegums vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu noteikta kriminālatbildība - brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods un policijas kontrole. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

Līdz šim un turpmāk SPKC turpinās darbs pie operatīvas bīstamu vielu identificēšanas un aizliegšanas, tādējādi, pēc iespējas, novēršot veselībai un dzīvībai kaitīgu vielu lietošanu.

Papildu informācija par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/jaunas-psihoaktivas-vielas

Lasīt vairāk Slimību profilakses un kontroles centra vietnē