Spēkā stājās grozījumi regulās par narkotisko vielu prekursoriem

Informējam, ka 2023. gada 20. februārī stājas spēkā Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/196 (2022. gada 25. novembris), ar ko attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 (turpmāk tekstā - Regula Nr. 2023/196). Saskaņā ar Regulu Nr. 2023/196 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikuma 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē