Spēkā stājās grozījumi regulās par narkotisko vielu prekursoriem

Informējam, ka 2022. gada 4. oktobrī stājās spēkā Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1518 (2022. gada 29. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005 groza attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā (turpmāk tekstā - Regula Nr. 2022/1518). Saskaņā ar Regulu Nr. 2022/1518 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikuma 1. kategorijas klasificēto vielu saraksts un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē