Šī gada 10. maijā spēkā stāsies grozījumi Farmācijas likumā, papildinot Latvijas regulējumu zāļu klīnisko pārbaužu jomā

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka no šī gada 31. janvāra ir spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 536/2014), kas saskaņo cilvēkiem paredzēto zāļu klīnisko pārbaužu iesniegšanas, izvērtēšanas un uzraudzības procesus Eiropas Savienībā (ES). Līdz ar regulas stāšanos spēkā jaunu klīnisko pārbaužu pieteikumus var iesniegt tikai Eiropas Zāļu aģentūras izveidotajā Klīnisko pārbaužu informācijas sistēmā (CTIS). Klīnisko pārbaužu sponsori šajā sistēmā jau iesnieguši 21 klīniskās pārbaudes pieteikumu (ieskaitot 7 pārejas1 pētījumus), kurās iesaistīti Latvijas pētījumu centri. Šonedēļ...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē