Seminārs par narkotisko vielu prekursoru aprites uzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu pārskatīšanu

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra ir saņēmusi informāciju no Eiropas Komisijas, ka Eiropas Savienības (ES) narkotisko vielu prekursoru aprites uzraudzības normatīvā regulējuma pārskatīšanas ietekmes novērtējuma pētījuma ietvaros šī gada 14. novembrī tiek organizēts seminārs “Ceļā uz efektīvāku ES narkotisko vielu prekursoru tiesisko regulējumu” (Towards a more effective EU Drug Precursors Regulatory Framework). Semināra mērķis ir pārrunāt problēmas saistībā ar pašreizējo tiesisko regulējumu un iespējamos politikas risinājumus. Seminārā cita starpā tiek aicināti pievienoties arī nozares un...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē