Sabiedriskai apspriedei nodots konceptuālā ziņojuma projekts par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu

Sabiedriskai apspriedei līdz 19. oktobrim nodots konceptuālā ziņojuma “Par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā (ES) 2020/2184(2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu” projekts (turpmāk - konceptuālā ziņojuma projekts).

Viens no risinājumiem ir paredzēt to, ka auditmonitoringu turpina veikt Veselības inspekcija, kam nepieciešams paildu valsts budžeta finansejums un otra iespēja ir paredzet, ka dzeramā ūdens auditmonitoringu veic un tā izmaksas sedz dzeramā ūdens ūdensapgādes sistēmas īpašnieks, tomēr tas ietekmēs dzeramā ūdens tarifus, paaugstinot ūdens patēriņa izmaksas iedzīvotājiem.

Tā kā minētie jautājumi ietekmē vairākas nozares – tai skaitā arī pašvaldības un iedzīvotājus, lai vienotos par optimālāko risinājumu, ir sagatavots  konceptuālais ziņojums, kas apraksta divus risinājumus jaunās dzeramā ūdens direktīvas 2020/2184 auditmonitoringa prasību ieviešanai Latvijā. 

Priekšlikumu un viedokļu iesniegšanai par konceptuālā ziņojuma projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei aicinām izmantot TAP portālu www.tapportals.mk.gov.lv.

Par konceptuālā ziņojuma projektu Veselības ministrija organizēs attālinātu sanāksmi MS Teams platformā šī gada 21.oktobrī no plkst. 13:00-15:00.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē