Sabiedriskai apspriedei nodoti grozījumi recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumos

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 26. augustam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr. 175). 

Grozījumu mērķis precizēt Ministru kabineta noteikumos Nr. 175 paredzēto uz noteikta parauga veidlapas izrakstītās receptes izrakstīšanas kārtību gadījumos, kad pacientam nepieciešams izmantot citās valstīs, ar kurām nav nodrošināta Latvijā izsniegto e-recepšu pārrobežu apmaiņa. Papildināt Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 5. pielikumu, paredzot nātrija oksibutirāta/nātrija oksibāta izrakstīšanu uz receptēm ambulatorai lietošanai.

Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu www.tapportals.mk.gov.lv.

Sabiedriskā apspriede par tiesību akta projektu plānota MS Teams 1. septembrī no plkst. 10:00-11:30.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē