Sabiedriskai apspriedei nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 20.novembrim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"" (turpmāk - noteikumu projekts). Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi mazināt komersantiem slogu saistībā par ārzemju zāļu iepakojumu izplatīšanu Latvijā problēmu gadījumā ar zāļu pieejamību, veicināt elektronisku zāļu lietošanas instrukciju (saīsināti - PILs) apriti, kā arī pilnveidot regulējumu par zāļu marķējumā un lietošanas instrukcijā...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē