Sabiedriskai apspriedei nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 20.novembrim nodots Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi mazināt komersantiem slogu saistībā par ārzemju zāļu iepakojumu izplatīšanu Latvijā problēmu gadījumā ar zāļu pieejamību, veicināt elektronisku zāļu lietošanas instrukciju (saīsināti - PILs) apriti, kā arī pilnveidot regulējumu par zāļu marķējumā un lietošanas instrukcijā norādāmām palīgvielām.

Sabiedriskā apspriede notiks attālināti 2023.gada 21.novembrī no plkst.15:00 līdz 16:30.

Plašāk par noteikumu projektu, priekšlikumu iesniegšanu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajā apspriedē iespējams uzzināt, izmantojot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv, kā arī sazinoties ar Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecāko eksperti Kristīni Kalniņu, kontakttālrunis 67876116, e-pasts kristine.kalnina@vm.gov.lv.

Piesakoties dalībai sabiedriskajā apspriedē, jānorāda vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese saziņai nepieciešamības gadījumā, pārstāvētās institūcijas nosaukums (ja tas attiecināms), kā arī sanāksmē izskatāmie iebildumi vai priekšlikumi par noteikumu projektu.

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē