Sabiedriskai apspriedei nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 26.oktobrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām" (turpmāk - noteikumu projekts). Sabiedriskai apspriedei nodotais dokuments pieejams tapportals.mk.gov.lv Noteikumu projekta mērķis ir uzlabot zāļu faktisko pieejamību, izstrādājot pastāvīgu regulējumu saistībā par ārzemju zāļu iepakojumu izplatīšanu, mazinot slogu komersantiem. Sabiedriskā apspriede organizēta attālināti šī gada 28.oktobrī, no plkst. 10:00-12:00. Priekšlikumus par...

Lasīt vairāk Zāļu valsts aģentūras vietnē