Sabiedriskai apspriedei nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par zāļu ievešanas un izvešanas kārtību

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 19. aprīlim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumu projekts).

Ministru kabineta noteikumu projekta galvenais mērķis ir precizēt zāļu paraugu ievešanas un izvešanas kārtību, kā arī precizēt muitas noliktavu un pagaidu uzglabāšanas vietu uzraudzības kārtību saistībā arī ar citiem normatīvajiem aktiem, un aktualizēt arī citas normas, veicot nepieciešamās izmaiņas un tehniskus grozījumus. 

Sabiedriskā apspriede Ministru kabineta noteikumu projektam paredzēta attālināti šī gada 21. aprīlī no plkst. 10.00 -12.00. 

Priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv

 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē