Sabiedriskai apspriedei nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu

Sabiedriskai apspriedei līdz šī gada 6. decembrim nodoti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" (turpmāk - grozījumu projekts).

Grozījumu projekta mērķis ir nodrošināt semantiski precīzas informācijas apriti pārrobežu veselības datu apmaiņā, nodrošināt pilnīgāku personas veselības datu pieejamību e-veselībā, kā arī nodrošināt piekļuvi e-veselībai ņemot vērā grozījumus Personu apliecinošo dokumentu likumā.

Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti 7. decembrī no plkst. 13:00 - 15:00. Lai pieteiktos dalībai sabiedriskajā apspriedē, aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv.

 

 

 

 

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē