Sabiedriskai apspriedei nodoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtību

Sabiedriskai apspriedei līdz 17.martam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumu projekts).

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir papildināt iekšzemes peldvietu sarakstu ar vienu jaunu peldvietu Salaspils novada, Salaspils pilsētā, veicinot iedzīvotāju veselīga un droša dzīvesveida iespējas.

Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Sabiedriskā apspriede par Ministru kabineta noteikumu projektu plānota attālināti šī gada 21.martā no plkst. 15:00 -16:00.

Plašāk par izsludināto noteikumu projektu un priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu tapportals.mk.gov.lv

Lasīt vairāk Latvijas Republikas Veselības ministrijas vietnē